THỐNG KÊ SỐ NÓNG XSMB NGÀY 11/9/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUÁ XỔ SỐ ViP MIỀN BẮC NGÀY 11/9/2019

SONG THỦ LÔ VIP

   26-6218-81

 

Bạch thủ lô Vip

24

 

  DÀN ĐỀ 64 SỐ 

01,03,06,09,10,11,12,13,14,15
16,17,18,19,21,23,26,29,30,31
32,33,34,35,36,37,38,39,41,43
46,49,51,53,56,59,60,61,62,63
64,65,66,67,68,69,71,73,76,79
81,83,86,89,90,91,92,93,94,95
96,97,98,99

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *