THỐNG KÊ SỐ NÓNG XSMB NGÀY 10/9/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUÁ XỔ SỐ ViP MIỀN BẮC NGÀY 10/9/2019

SONG THỦ LÔ VIP

   17-7134-43

 

Bạch thủ lô Vip

35

 

  DÀN ĐỀ 64 SỐ 

Đề chạm 3-4-8-9

 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,
 73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,
 54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,
 81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,
 90,19,91,29,92,59,95,69,96,79,97,99,

 HẠ DÀN 36 SỐ

Dàn chạm 4-9

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,
 74,47,84,48,94,49,09,90,19,91,29,92,39,
 93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *