THỐNG KÊ SỐ NÓNG NGÀY 7/9/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ VIP NGÀY 7/9/2019

DÀN 64 SỐ

01,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,

28,29,31,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

51,54,58,59,61,64,68,69,71,74,78,79,80,81,82,83

84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

DÀN 36 SỐ

04,09,14,19,24,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,

48,49,54,59,64,69,74,79,84,89,90,91,92,93,94,95,

96,97,98,99

DÀN 19 SỐ

19,29,39,49,69,79,89,91,92,93,94,96,97,98,99,14

41 46 64

DÀN 10 SỐ

19 91 39 93 14 41 46 64 69 96 89 98

TTĐ

19 91 14 41

STĐ

•••41 91•••

BTĐ

•••91•••

STL

35-53

BTL

17

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *