THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 30/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUÁ SỔ XỐ VIP NGÀY 30/7/2019

DÀN 65S

01,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,

28,31,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,

55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,78

80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,96,98

DÀN 36S

04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,34,38,40,41,42,

43,44,45,46,47,48,49,54,55,58,64,65,68,74,83,84,85,

88,94

DÀN 19S

04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,84,94

DÀN 8S

14,34,41,44,45,48,54,84

BTĐ

45 LOT 14

 

BTL

69 LOT 96

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *