THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 29/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 29/7/2019

DÀN 65S

00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,17,20,21,22,23,24,25

26,27,28,29,30,32,35,36,40,42,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57

58,59,60,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,87

90,92,95,97,89

 DÀN 30S

01,03,04,10,12,17,21,26,25,30,36,40,45,47,51,53,54,57,59,60

65,70,72,73,77,80,82,87,90,98

TAM THỦ ĐỀ VIP

12-21-36

BTĐ

21

STL

21-12

BTL

36

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *