THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 20/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 20/7/2019

DÀN 65s

00,01,04,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21

23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,

42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,61,62,

63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,80,81,83,84,

86,91,93,94,96

DÀN 36S

01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,30,31,

32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,51,53,56,61,63,

71,73,81,83,91,93

DÀN 19S

01,10,11,12,16,17,18,19,21,32,33,34,36,43,61,

63,71,81,91

DÀN 8S

19,91,18,81,01,10,36,63

BTĐ

36-63

BTL

37

STL

28-82

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *