THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 18/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIP NGÀY 18/7/2019

DÀN 64S

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,

03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,

26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,28,82,48,84,

58,85,78,87,88,98,89,

DÀN 34S

17,71,12,21,62,26,67,76,63,36,13,31,18,81,68,86,33,88,38,

83,85,58,35,53,80,30,19,91,14,41,69,96,64,46

DÀN 10S

62,26,67,76,38,83,36,63,64,46

TỨ THỦ ĐỀ

36,63,64,46

BTĐ

36

BTL

36

STL

26-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *