THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 11/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIP NGÀY 11/7/2019

DÀN 64S

01,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,29,31,34

36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,59,60,61,62,63

64,65,66,67,68,69,71,74,76,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95

96,97,98,99

DÀN 30S

19 91 69 96 41 14 46 64 16 61 49 94 47 74 48 84 97 79

24 42 43 34 93 39 92 29 89 98 26 62 67 76 17 71 12 21

DÀN 10S

46 64 47 74 49 94 69 96 79 97

DÀN 4S

64 69 47 79

BTĐ

—– 64 ——-

LÔ DÀN

95-59-96

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/7/2019

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *