THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 10/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIP NGÀY 10/7/2019

DÀN 65

02,0,0,0,0,0,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,35,36,

37,41,42,43,45,47,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,

70,71,72,74,75,76,77,79,80,85,86,87,89,91,92,95,96,97,98

HẠ DÀN 36

02,08,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,36,41,43,56,62,63,

65,67,68,69,71,76,77,80,86,89,91,92,98

DÀN 20 VIP

12,17,19,21,22,23,25,26,29,32,52,56,62,65,71,77,89,91,92,98

DÀN 8S VIP

12,21,22,23,26,29,32,92

BTD

32 LÓT 23

LÔ K2N VIP

23-32 (1)

STL

31-68

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/7/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *