THỐNG KÊ KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 15/8/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 15/8/2019

DÀN 60S

03,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,33,38,43,48,53,58,60,61,62,63,64,65,66,

67,68,69,73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

DÀN 30S

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,38,43,48,53,58,

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,78

BTĐ

898

08-19-29-69

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *