DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIP NGÀY 17/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIP NGÀY 17/7/2019

Dàn 60s

00,03,04,05,06,08,09,11,13,14,15,16,18,19,20,23,22,26,25,28,29,30,31,33,35,36,

37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,52,51,53,55,56,58,59,60,61,63,65,66,68,69,71,72,

73,75,76,78,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,10

Dàn 25s

11,13,15,16,18,31,33,35,36,38,51,53,55,56,58,61,63,65,66,68,81,83,85,86,88

BTĐ

88

STL

33-91

BTL

88

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *